Knapp se­ger för Pet­ra Lai­ti!

Hufvudstadsbladet - - I Dag - JESPER VON HERTZEN

– Det här går nog för­vå­nans­värt bra, skrat­ta­de Pet­ra Lai­ti som gjor­de en jämn och bra in­sats i da­gens Du­ell – som van­ligt.

En bra in­sats gjor­de ock­så mot­stån­da­ren Jo­a­kim Wi­le­ni­us som är trä­na­re för Fin­lands seg­lings­lands­lag, men 0-po­äng­a­ren i sista frå­gan gjor­de att han föll med stöv­lar­na på, 17–18 till Lai­tis för­mån.

– Nu vet jag vad det är men kom­mer in­te på nam­net, sa­de Wi­le­ni­us vid 3-po­ängs­rå­det på sista frå­gan.

Det var re­dan Sa­meung­do­mar­nas ord­fö­ran­des sjät­te se­ger i Du­el­len.

PET­RA LAI­TI

JO­A­KIM WI­LE­NI­US

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.