Schack­ru­tan

Hufvudstadsbladet - - I Dag - THO­MAS RISTOJA

Pro­ble­met

ur Bau­er­reiss, Schach­pro­ble­me II Teil, Ans­bach 1920

Lös­ning­en till pro­ble­met.

Vi kom väl på dra­get 1.Dg4! Svart har fle­ra svar, men al­la för­lo­rar inom sti­pu­le­rad ford­ran: 1.-fxg4 2. d7 och 3. d8D#; 1.-Lg2 2. Se6! fxe4 3. c4# el­ler 2.-fxg4 3. Sc7#. På 1.-fxe4 föl­jer 2. Sxe4 Lg2 3. Dg8#

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.