Bland is­björ­nar och snö­stor­mar

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Vec­kans■pro­gram■från■värl­dens■ nord­li­gas­te■ lit­te­ra­tur­fes­ti­val■på■Sval­bard■med■den■ ka­na­den­sis­ka■stjär­nan■An­nie Proulx och■den■nors­ka■även­ty­ra­ren■och■dec­kar­för­fat­ta­ren■ Mo­ni­ca Kri­s­ten­sen.■Pro­gram­le­da­re:■Jes­si­ka Ge­din.■svt SVT2 21.00, SVT Play

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.