3.10 till Yu­ma

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

(3.10■to■Yu­ma,■USA■1957)■Del­mer Da­ves■fi­na■och■fin­stäm­da■ väs­tern,■psy­ko­lo­giskt■spräng­stoff.■Van He­flin■är■den■rak­ryg­ga­de■bonn­läp­pen■som■får■ i■upp­drag■att■sät­ta■dit■Glenn Fords■ gäng­le­da­re■ och■ guns­ling­er.■Yle Te­e­ma 12.00–13.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.