Vad är di­gi­na­tiv?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Lut­her på­ver­ka­de starkt vårt land men hur lut­he­ranskt är vårt sam­häl­le egent­li­gen? Te­o­lo­gen Pa­trik Hag­man höll fö­re­drag från för­ra vec­kans fö­re­drags­ma­ra­ton. Konst­nä­ren Ma­rie Mik­ko­nen ta­lar om fär­gers och for­mers he­lan­de kraft. Sa­tu Iris­vik och Jen­ni Utri­ai­nen ifrå­ga­sät­ter skärm­skräc­ken många för­äld­rar kän­ner. I de di­gi­na­ti­vas värld är skär­mar­na en na­tur­lig del av var­da­gen. Yle Ve­ga 9.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.