Lon­don­der­by i PL

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

har det fort­satt tufft i Pre­mi­er Le­a­gue. La­get är på en elf­te­plats in­för Lon­don­der­byt mot Chel­sea. VIASAT JALKAPALLO 15.25

Sex po­äng hit­tills för Ar­se­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.