Så här del­tar du

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Eve­ne­mang­et ar­ran­ge­ras av stu­de­ran­de vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet och hålls den 3–5.11 på Star­tup Sau­na i Ot­näs, Es­bo.

●●Sista dag för an­mä­lan är nu på sön­dag 15.10.

●●Du an­sö­ker om att få del­ta som en­skild per­son och ar­ran­gö­rer­na pa­rar sen ihop män­ni­skor i oli­ka lag.

●●Del­ta­gan­det är gra­tis, och 200 del­ta­ga­re får plats.

●●Du hit­tar mer in­for­ma­tion om eve­ne­mang­et, pro­blem­ställ­ning­ar­na och an­mä­lan på http://www.the­dash.fi/ el­ler på so­ci­a­la­me­di­er @TheDashHack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.