Da­mer­na ska fixa me­dal­jer i OS

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-FNB

Fle­ra da­mer än her­rar finns bland me­dalj­hop­pen. Kai­sa Mäkä­ri­nen i skid­skyt­te och läng­då­ka­ren Kris­ta Pär­mäk­o­ski är de störs­ta me­dalj­hop­pen till­sam­mans med dam­la­get i ishoc­key. Da­mer­nas sta­fett­lag i läng­dåk­ning är ock­så en re­jäl me­dalj­kan­di­dat.

En­ligt be­räk­ning­ar som Leh­ti­mä­ki pre­sen­te­ra­de ser det bätt­re ut än in­för vin­ter­OS i Sotji 2014, men in­te li­ka bra som in­för Van­cou­ver 2010. Sam­ma pro­gnosmo­dell an­vän­des även för de två se­nas­te vin­ter­spe­len och gav då 4,7 re­spek­ti­ve 6,55 me­dal­jer för Fin­land.

Fin­lands olym­pis­ka kom­mit­té har ett ge­men­samt mål för vin­ter­spe­len i Py­e­ong­chang 2018 och som­mar­OS i To­kyo 2020 – tio me­dal­jer. Vin­ter­gre­nar­na kan even­tu­ellt kän­na en viss press på grund av det må­let, ef­tersom pro­gno­sen för To­kyo nu lig­ger på 1,95 me­dal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.