Dry­ga bö­ter för sex­is­tis­ka kom­men­ta­rer

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-FNB-AFP

Ita­li­e­na­ren Fa­bio Fog­ni­ni har åkt på 96 000 dol­lar i bö­ter för högst olämp­ligt upp­trä­dan­de un­der US Open.

Fog­ni­ni ut­ta­la­de sig sex­is­tiskt om svens­ka do­ma­ren Lou­i­se Eng­zell ef­ter att ha för­lo­rat mot sin lands­man Ste­fa­no Tra­vag­lia i förs­ta om­gång­en i slu­tet av au­gusti. Han åk­te då på 24 000 dol­lar i bö­ter och kas­ta­des ut från tur­ne­rings­om­rå­det.

Fog­ni­ni är ran­kad som num­mer 28 i värl­den och står nu un­der spe­ci­al­be­vak­ning fram till slu­tet av 2019. Om han in­te skö­ter sig fram till dess blir han av­stängd från två av de fy­ra grand slam-tur­ne­ring­ar­na, med­de­la­de de störs­ta tur­ne­ring­ar­nas sam­ar­bets­nämnd.

FOTO: EPA/ROMAN PILIPEY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.