Hö­ger­spö­ket har kom­mit till­ba­ka

Hufvudstadsbladet - - Debatt - Af­ton­bla­det

fred­rik Re­in­feldt var för snäll. Anna Kin­berg Bat­ra för makt­lös. Svensk politik be­hö­ver nog en rik­tig hö­ger för att hål­la ång­an up­pe. När al­la sam­las i mit­ten för­lo­rar de­bat­ten spänst och den en­da vin­na­ren blir Jim­mie Åkes­son.

Även re­ge­ring­en för­lo­rar styr­fart ut­an tyd­lig op­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.