Lill-Babs upp­trä­der på Ka­re­lia i Eke­näs

Hufvudstadsbladet - - I Dag - HBL

Svens­ka ar­tis­ten och folk­hems­stjär­nan Barbro Svens­son, me­ra känd som Lill-Babs, be­sö­ker Eke­näs på lör­dag och ger en kon­sert på kul­tur­hu­set Ka­re­lia på kväl­len.

Svens­son bör­ja­de sin kar­riär in­om un­der­håll­nings­bran­schen som 16-åring – för över 60 år se­dan. LillBabs slog ige­nom 1959 med Stic­kan An­ders­sons låt Är du kär i mej än­nu, Klas-Gö­ran som blev en lands­plå­ga i Sve­ri­ge. Hon är den svens­ka ar­tis­ten som stän­digt har va­rit ak­tu­ell, i över sex de­cen­ni­er, in­te ba­ra med tur­né­er och kon­ser­ter ut­an ock­så med skiv­släpp, film­rol­ler, mu­si­ka­ler och som pro­gram­le­da­re för tv-sho­wer.

Lill-Babs har fyllt 79 år men tur­ne­rar fort­fa­ran­de. Lör­da­gen den 14 ok­to­ber ut­lo­vas en kväll där nostal­gin flö­dar på Ka­re­lia. Bil­jet­ter­na kos­tar 33,50 eu­ro.

FOTO: MAJA SUSLIN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.