FIL­MER I DAG

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - KRISTER UGGELDAHL

Drott­ning­en

(The■ Qu­een,■ Stor­bri­tan­ni­en■ 2006)■Vem■ha­de■väl■trott■att■ det■går■att■gö­ra■en■så■här■fin■ film■om■för­hål­lan­det■mel­lan■ To­ny Blair■och■drott­ning■Eli­za­beth■(Oscarsvin­na­ren■He­len Mir­ren,■bil­den).■Men■fängs­lan­de■är■det,■re­na■ra­ma■full­blods­dra­mat!■Yle Te­e­ma 21.00–22.40

Ing­lou­ri­ous Bas­terds

(USA■2009)■Qu­en­tin Ta­ran­ti­nos■ni­hi­lis­tis­ka■om■än■upp­fris­kan­de■fräc­ka■skrö­na■om■na­zistjä­ga­re■på■grön­be­te■i■kri­gets■ Frank­ri­ke.■ Christoph Waltz■ ver­balt■ be­gå­va­de■ nas­se■ tar■ pri­set,■tätt■följd■av■lus­tig­kur­ren■Brad Pitt.■TV5 21.00–0.10

Man­nen och det nak­na vap­net 33 1/3

(Na­ked■Gun:■From■the■Fi­les■of■ Po­lice■Squad,■USA■1994)■Den■ tred­je■och■sista■fil­men■med■ Les­lie Ni­el­sen■som■såskopp■till■ kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie,■ kom­pad■av■en■viss■O.J. Simp­son.■In­te■i■klass■med■de■två■förs­ta■opu­sen■men■visst■har■fil­men■si­na■ stun­der. Ne­lo­nen 22.00–23.45

Ram­bo

(USA■2008)■I■en■tid■när■ing­en■ vå­ga­de■lyf­ta■ett■fing­er■mot■mi­li­tär­jun­tan■i■Bur­ma/My­an­mar■ vi­sa­de■Syl­ve­s­ter Stal­lo­nes■Vi­et­nam­ve­te­ran■vägen.■Blo­digt■och■ bru­talt■men■ingalun­da■lik­gil­tigt,■dags■för■en■come­back?■ Ne­lo­nen 23.50–1.45

FOTO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.