Jai­me Lan­nis­ter och Pat­ti Smith

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Krigs­kor­re­spon­den­ten■Ås­ne Sei­erstad■be­rät­tar■om■sitt■nya■ sto­ra■bok­pro­jekt.■Ga­me Of Thro­nes-stjär­nan■Ni­co­laj Cos­terWal­dau väx­te■upp■i■en■li­ten■ dansk■by.■Mu­si­kern■och■för­fat­ta­ren■Pat­ti Smith bju­der■på■ en■unik■ver­sion■av■Be­ne­ath the Sout­hern Cross.■Och■talkshow­stjär­nan■och■ko­mi­kern■Seth My­ers■ta­lar■om■hur■USA:s■nye■ pre­si­dent■ska­pat■en■guld­ål­der■ för■ko­mi­ker■som■han■själv.■YLE SVT1/Yle Are­nan 22.00, Yle Fem sön­dag 18.30, re­pris mån­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.