Bir­git­ta Ulfs­son

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

I sön­dags kväll kom beske­det att skå­de­spe­lers­kan Bir­git­ta Ulfs­son gått bort. Med an­led­ning av hen­nes bort­gång re­pri­se­ras Teaterprogrammet från den 6 maj 2016. När Teaterprogrammet spe­la­des in vå­ren 2016 kun­de man se hen­ne i Fos­ter­lan­det på Stock­holms Stads­tea­ter – en pjäs som är skri­ven av Lucas Svens­son och med Anna Ta­ka­nen som re­gis­sör. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 20.03, mån­dag 6.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.