Glas­ö­gon, en ac­ces­so­ar

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

I Pa­ris var det för­ra hel­gen en stor in­ter­na­tio­nell glas­ö­gon­mäs­sa, SILMO. Film­re­gis­sö­ren To­mas Al­fred­son har ett all­de­les spe­ci­ellt för­hål­lan­de till si­na glas­ö­gon. Pa­ret Erik och Emi­lia Lind­mark står bakom det svens­ka glas­ö­gon­mär­ket E&E. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 11.03, sön­dag 15.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.