Näst­bäst, sä­ger Moody’s

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Kre­dit­vär­de­rings­in­sti­tu­tet Moody’s hål­ler sin vär­de­ring av Fin­lands kre­ditvär­dig­het oför­änd­rad. Moody’s be­tyg för Fin­land är det näst högs­ta, Aa1. Ut­sik­ter­na för klas­si­fi­ce­ring­en är sta­bi­la, upp­ger Stats­kon­to­ret. Se­nast som Moody’s gav en klas­si­fi­ce­ring av Fin­land var i fjol, då det sänk­te be­ty­get från Aaa till Aa1.

Kre­dit­vär­de­rings­in­sti­tu­ten Stan­dard & Po­or’s och Fit­ch har ock­så de pla­ce­rat Fin­land i den näst bäs­ta klas­sen AA+. S & P pe­ta­de ner Fin­land från den bäs­ta klas­sen hös­ten 2014, Fit­ch och Moody’s i mars och ju­ni i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.