Sol­da­ter på atomu­båt fast i drog­test

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Nio be­sätt­nings­med­lem­mar på en brit­tisk atomu­båt har tes­tat po­si­tivt för nar­ko­ti­ka, rap­por­te­rar BBC med hän­vis­ning till käl­lor på för­svars­mi­ni­s­te­ri­et.

En­ligt Daily Mail åk­te ma­rin­sol­da­ter­na på ubå­ten HMS Vi­gi­lant fast för ko­ka­in. En­ligt den brit­tis­ka flot­tan har de nu av­ske­dats.

Det är in­te förs­ta gång­en som det osar kring Vi­gi­lant. Ti­di­ga­re den här må­na­den fri­ställ­des ubå­tens kom­men­dör från upp­gif­ten på grund av ett ”olämp­ligt” för­hål­lan­de med en be­sätt­nings­med­lem.

Vi­gi­lant kan be­styc­kas med åt­ta Tri­dent-kärn­mis­si­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.