Dör­rar som le­der bort

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SVT

Babel be­va­kar Stock­holms lit­te­ra­tur­fes­ti­val och får be­sök av pa­ki­stans­ke världs­stjär­nan Mos­hin Ha­mid, som i sin nya ro­man Ex­it West skri­ver om flykt och kär­lek. SVT2 21.00 och SVT Play

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.