Rit­va Vil­ja­nen tar över i Van­da

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fort­sät­ter i led­ning­en för Van­da stad. Ny stads­di­rek­tör ef­ter Ka­ri Ne­no­nen är Rit­va Vil­ja­nen, ti­di­ga­re bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör i Helsing­fors. Vil­ja­nen har bott i Van­da se­dan 1982.

●●Stads­di­rek­tör i Van­da från och med den 1 mars 2018.

●●Ål­der: 59.

●●Född i: Hög­fors.

●●Familj: Gift, två barn.

●●Par­ti: SDP.

●●Me­ri­ter: Va­rit tjäns­te­man och pro­jekt­chef på Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et 1982–1992. Chef för Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­len 1997–2003. Kansli­chef på In­ri­kesmi­ni­s­te­ri­et 2003-2012. Bi­trä­dan­de stads­di­rek­tör i Helsing­fors 2012–2017. Råd­gi­va­re vid Sit­ra 2017–.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.