Kul­tur

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Jo­a­kim Thå­ström trött­na­de på sitt eget na­vel­skå­de­ri

●●Ål­der: 60 år

●●Kar­riär: Eb­ba Grön (19771883), Im­pe­ri­et (1981-1988), Pe­a­ce, Lo­ve & Pit­bulls (19921997), so­lo­kar­riär.

●●Ak­tu­ell med: Nya al­bu­met Central­mas­si­vet. Spe­lar på The Cir­cus i Helsing­fors på ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.