Skic­ka en jul- och ny­års­häls­ning via HBL på julaf­ton

Hufvudstadsbladet - - Nr 307 -

Nu kan du öns­ka god jul med en an­nons i HBL den 24 de­cem­ber. Välj bland sex oli­ka al­ter­na­tiv M1, M2, M3, M4, M5 och M6 och skic­ka ditt val till oss som text­med­de­lan­de. Gör så här: Skriv 20E mel­lanslag JUL mel­lanslag HBL mel­lanslag M1, M2, M3, M4, M5 el­ler M6, fyll i NAMN mel­lanslag Ö: mel­lanslag NAMN1 mel­lanslag NAMN2 mel­lanslag NAMN3 osv.

Skic­ka din an­nons till oss som text­med­de­lan­de till num­ret 16323 se­nast fre­dag 15.12.2017 kl. 12. Din an­nons pub­li­ce­ras i HBL på julaf­ton 24.12.2017. Max­i­mi­läng­den är 70 tec­ken. Pris 20 €/text­med­de­lan­de. Ex­em­pel till an­nons M1: 20E JUL HBL M1 MOMMO & MOFA I GRANI Ö: ANNIKA TOMMY Ex­em­pel till an­nons M2: 20E JUL HBL M2 ÅKE Ö: SOLVEIG STIG MARIA Ex­em­pel till an­nons M3: 20E JUL HBL M3 TILL ALLA VÄNNER OCH BEKANTA Ö: ELLI HANS MED FAMILJ Ex­em­pel till an­nons M4: 20E JUL HBL M4 Ö: ANDERS NINNI I STÄLLET FÖR ATT SKIC­KA JULKORT

STÖDER VI I ÅR UNICEF Vän­li­gen ob­ser­ve­ra att an­non­ser som in­kom­mit ef­ter ut­satt de­ad­li­ne in­te pub­li­ce­ras. HBL för­be­hål­ler sig rät­ten att re­di­ge­ra an­non­sen och vid be­hov ute­läm­na an­non­ser som in­te föl­jer an­vis­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.