FAKTA

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Sve­ri­ge-Fin­land på bo­stads­mark­na­den ●●185 pro­cent är hus­hål­lens lå­nes­kul­der i för­hål­lan­de till dis­po­ni­bel in­komst i Sve­ri­ge.

●●128 pro­cent är hus­hål­lens skuld­kvot i Fin­land.

●●7 592 eu­ro kos­ta­de en bo­stad i snitt per kvadrat­me­ter i Stock­holm i sep­tem­ber 2017.

●●4 089 eu­ro kos­ta­de en bo­stad i snitt per kvadrat­me­ter i Helsing­fors. Ej ny­pro­duk­tion.

Käl­lor: Svensk Mäklar­sta­tistik, Sta­tistik­cen­tra­len, Nor­dea, OECD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.