De säl­jer via Ny­lands mat

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Malm­gård

●●Rå­bäck gård

●●Pic­ka­la gård

●●Ahl­bergs träd­gård

●●Leh­to­kum­mun lu­omu­ti­la

●●Lill-klobb per­macul­tu­re

●●Frä­sars gård

●●Sta­nin ha­ni

●●Kau­pun­ki­lais­ten oma pel­to

●●Fis­ka­ren Ben Hen­riks­son

●●Män­tymä­en lu­omu­ti­la

●●För­hand­ling­ar förs med fler pro­du­cen­ter, och in­tres­se­ra­de upp­ma­nas ta kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.