Tre ihjäl­skjut­na i grund­sko­la

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Minst tre per­so­ner har skju­tits ihjäl och tre per­so­ner, varav två barn, har skott­ska­dats i ett li­tet sam­häl­le utan­för Red Bluff i nor­ra Ka­li­for­ni­en, USA.

Den miss­tänk­te skyt­ten, som är ett av döds­off­ren, tros först ha öpp­nat eld i sin bo­stad och se­dan gått vi­da­re till en grund­sko­la.

– Fle­ra skott av­los­sa­des i Ran­cho Te­he­ma, med fle­ra of­fer. Jag har fått hö­ra att den miss­tänk­te skyt­ten har dö­dats av po­lis­ku­lor, sä­ger vices­he­rif­fen i Te­ha­ma County till den lo­ka­la tv-ka­na­len WBIR.

Över 100 po­li­ser ska ha ryckt ut till hän­del­sen och en­ligt po­li­sen finns fem oli­ka brotts­plat­ser. Grund­sko­lan i sam­häl­let ska ha eva­ku­e­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.