Mass­gri­pan­den nä­ra Moskva

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Den rys­ka sä­ker­hets­tjäns­ten FSB sä­ger att man gri­pit 69 miss­tänk­ta med­lem­mar av en för­bju­den ex­tre­mist­grupp i sam­band med en räd nä­ra hu­vud­sta­den Moskva.

En­ligt FSB var de 69 med­lem­mar av Tab­lig­hi Ja­maat, en sun­ni­i­slamsk mis­sio­närs­rö­rel­se som Ryss­land för­bjöd 2009. Sä­ker­hets­tjäns­ten upp­ger att de miss­tänk­ta till­hör­de en ”ex­tre­mist­cell” in­om rö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.