Na­dal drar sig ur ATP-slut­spe­let

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-SPT-TT-REU­TERS

Världs­et­tan Ra­fael Na­dal drar sig ur det sä­songs­av­slu­tan­de ATP-slut­spe­let i Lon­don. Det­ta ef­ter att en knä­ska­da gjor­de sig påmind un­der den in­le­dan­de mat­chen mot bel­ga­ren Da­vid Gof­fin.

– Jag är in­te re­do att spe­la. Jag käm­pa­de myc­ket och jag viss­te att det var min sista match för sä­song­en, sä­ger span­jo­ren ef­ter för­lus­ten.

Na­dal bröt tur­ne­ring­en Pa­ris Mas­ters på grund av knä­ska­dan för två vec­kor se­dan.

– Mitt åta­gan­de var att för­sö­ka. Jag har mis­sat den här täv­ling­en för många gång­er i min kar­riär, tilla­de Na­dal som har plå­gats av knäska­dor fle­ra gång­er un­der kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.