VM-kla­ra län­der

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Afri­ka: Egyp­ten, Ma­roc­ko, Ni­ge­ria, Se­ne­gal, Tu­ni­si­en.

Asi­en: Iran, Ja­pan, Sau­dia­ra­bi­en, Syd­ko­rea.

Eu­ro­pa: Ryss­land (värd­na­tion), Bel­gi­en, Eng­land, Frank­ri­ke, Island, Kro­a­ti­en, Po­len, Por­tu­gal, Schweiz, Ser­bi­en, Spa­ni­en, Sve­ri­ge, Tyskland.

Nord-, Cen­tra­la­me­ri­ka och Kari­bi­en: Cos­ta Ri­ca, Mex­i­ko, Pa­na­ma.

Sy­da­me­ri­ka: Bra­si­li­en, Ar­gen­ti­na, Colom­bia, Uru­gu­ay. Sent i går av­gjor­des Ir­land-Dan­mark (0–0 i förs­ta mat­chen). Två kval­mat­cher kvar­står:

Asi­en/Cen­tra­la­me­ri­ka, playoff:

15/11 11.00 Austra­li­en– Hon­du­ras (0–0).

Sy­da­me­ri­ka/Oce­a­ni­en, playoff:

16/11 04.15 Pe­ru– Nya Ze­e­land (0–0)

VM-lott­ning­en sker den 1 de­cem­ber 2017 i Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.