NHL stäng­er dör­ren till OS

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

NHL be­slöt att stå över OS-tur­ne­ring­en i Py­e­ong­chang 2018. Men det var många som trod­de att NHL är in­tres­se­rat av att va­ra med i OS i Pe­king 2022 och nå ut till den luk­ra­ti­va ki­ne­sis­ka mark­na­den.

In­te om man får tro NHL-che­fen Ga­ry Bett­man. Han tror in­te att NHL del­tar i OS läng­re.

– Vi an­ser att det är rätt be­slut för det blir ett stort av­brott i vår sä­song, jag är väl­digt be­kväm med be­slu­tet och jag tror att för NHLfan­sen är det rätt be­slut, sä­ger han till SVT Sport.

– Jag sä­ger in­te att vi ald­rig me­ra spe­lar i OS, men jag har svårt att se ett sce­na­rio där det är vet­tigt. Om in­te, even­tu­ellt, OS är till­ba­ka i Nor­da­me­ri­ka och tids­ra­men och lo­gisti­ken är an­norlun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.