Till­red och ät ve­gobrunch med Mart­hor­na

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

På lör­dag du­kar Mart­ha­för­e­ning­en upp en ve­gobrunch i Hem­vrån. Ve­gan­ex­per­ten He­le­na Ka­jan­der le­der till­ställ­ning­en, där del­ta­gar­na till­sam­mans till­re­der en brunch som be­står av to­fuscram­b­le, ame­ri­kans­ka pann­ka­kor, mys­li med yog­hurt, frui­ti­es, snabb häl­so­lim­pa, ve­gan­smör, cashewost, på­lägg på vi­ta bö­nor, pump­kin lat­te och te. När allt är upp­du­kat är det ba­ra att hug­ga in och äta en ge­men­sam mål­tid. Pri­set är 10 eu­ro.

Lör­dags­brun­chen hålls den 18 no­vem­ber kloc­kan 11 i Hem­vrån på Si­mons­ga­tan 12 A. Ar­ran­gör är Helsing­fors svens­ka Mart­ha­för­e­ning, an­mäl­ning­ar görs till kans­li­et@helsing­fors­mart­ha.fi.

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.