Ett sam­tal om av­und

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

”Jag tror att av­und­sju­ka har präg­lat en gans­ka stor del av mitt liv. Min fru bru­kar sä­ga att jag är svart­sjuk. Men jag själv skul­le sä­ga att det är hon som är svart­sjuk”, sä­ger skå­de­spe­la­ren Kris­ter Hen­riks­son. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 12.04, re­pris 21.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.