Grön­sakspas­ta med thai­s­mak

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ge­nom att blan­da oli­ka län­ders kök och dess krydd­ning kan man ska­pa spän­nan­de sma­ker och kon­tras­ter. Det här pas­tare­cep­tet kom till av en slump när kyl­skåpet ga­pa­de tomt.

för 4 per­so­ner, 15 mi­nu­ter

500 g spaghet­ti 1 gul lök 2 mo­röt­ter 100 g ha­ri­cots verts 100 g broc­co­li 1 pap­ri­ka 2 msk raps­ol­ja 1/2 msk sam­bal oe­lek 1/2 msk röd thai­ländsk cur­ry­pas­ta 1 burk ko­kos­mjölk salt thai­ländsk ba­si­li­ka

Gör så här:

1. Ska­la och hac­ka lö­ken. Ska­la och skär mo­röt­ter­na i små bi­tar. De­la pap­ri­kan och ta bort kärn­hus och fäs­te. Skär res­ten i cen­ti­me­ter­sto­ra bi­tar.

2. Ko­ka pas­tan näs­tan klar. En mi­nut kor­ta­re kok­tid än vad som anges på för­pack­ning­en bru­kar va­ra la­gom. Låt rin­na av i durk­slag.

3. Sätt till­ba­ka den tom­ma pas­ta­ka­strul­len på spi­sen. Slå i raps­ol­ja och fräs lök, mo­rot, ha­ri­cots verts, broc­co­li och pap­ri­ka un­der om­rör­ning. Till­sätt ko­kos­mjölk, sam­bal oe­lek och thai­ländsk röd cur­ry ef­ter ett par mi­nu­ter. Ef­ter yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut vänd ned pas­tan och låt ko­ka upp, men in­te mer. Sma­ka av med salt och ser­ve­ra i dju­pa tall­ri­kar. Gar­ne­ra gär­na med thai­ländsk ba­si­li­ka.

FO­TO: TT

En ita­li­ensk grund med thai­ländsk krydd­ning ger pas­ta med spän­nan­de smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.