RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

●●●Hbl 14.2, s 18–19:

Fem per­so­ner dog i terror­då­det på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm. I ar­ti­keln från rät­te­gång­en mot den åtalade står fel an­tal på ett stäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.