Kaf­fe­kul­tu­ren är i för­änd­ring

Hufvudstadsbladet - - News -

De fin­länds­ka kaf­fedric­kar­na blir me­ra kon­ti­nen­ta­la i si­na va­nor – kon­sum­tio­nen av mörk­rostat kaf­fe ökar. I dag är vart fem­te kaf­fe­pa­ket som säljs mörk­rostat. Mi­net­te Rosén, in­kö­pa­re vid svens­ka Zoégas, no­te­rar att allt fler kon­su­men­ter fäs­ter upp­märk­sam­het på var­i­från kaf­fe­bö­nan kom­mer och att den har od­lats på ett an­svars­fullt sätt.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.