Pi­i­ro­i­nen tol­va

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - HBL

Snow­board­le­gen­den Shaun White le­ve­re­ra­de i half­pi­pe­fi­na­len i OS i Py­e­ong­chang.

Pe­e­tu Pi­i­ro­i­nen tog sig nå­got över­ras­kan­de till ons­da­gens half­pi­pe­fi­nal – men där räck­te hans tricks in­te läng­re till. Pi­i­ro­i­nen miss­lyc­ka­des i si­na tre åk och slu­ta­de tol­va och sist i fi­na­len.

– Jag för­sök­te få till en bätt­re run än i kva­let, men det lyc­ka­des in­te. Var­je gång kom jag ned på mitt an­sik­te el­ler min rum­pa, sä­ger Pi­i­ro­i­nen, brons­me­dal­jör i slo­pe­sty­le i OS 2010.

Half­pi­pe­le­gen­den Shaun White, USA, tju­sa­de den få­ta­li­ga publi­ken i Bo­k­wang Pho­e­nix Park. White säk­ra­de sitt tred­je OS-guld i sin sista run, då han tog po­äng­en 97,75.

Ja­pans Ay­a­ma Hi­ra­no var tvåa med 95,25 i sin and­ra run. Austra­li­ens Scot­ty Ja­mes var trea med 92,00 i sin förs­ta run.

– Jag mås­te med­ge att det fanns in­te chans att jag skul­le ta mig in bland de fem bäs­ta, fast jag ha­de lyc­kats i mi­na runs. De and­ra kil­lar­na var ba­ra så sjukt myc­ket bätt­re, sä­ger Pi­i­ro­i­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.