Ett OS som ris­ke­rar att blå­sa bort

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - MAR­CUS LINDQVIST

Plöts­ligt bör­jar al­la mo­bil­te­le­fo­ner i bus­sen pi­pa hög­ljutt. Folk skru­var på sig li­te halvt oro­at. Var­nings­med­de­lan­de­na pi­per titt som tätt i mo­bi­ler­na här. Först var det en jord­bäv­ning cir­ka 100 kilo­me­ter sö­derut, se­dan en elds­vå­da – och i går storm­vin­dar.

Ja, ni kanske har hört vid det här la­get att det är gans­ka blå­sigt i Py­e­ong­chang. Un­der går­da­gen nåd­de storm­by­ar­na en ny ni­vå.

I Bo­k­wang blå­ser det in­te alls, för förs­ta gång­en un­der OS. Men i hu­vud­or­ten Gu­ang­dong var det värs­ta or­ka­nen.

I stäl­let för fre­dens spel bör­jar det här se ut som vin­dar­nas spel. IOK-che­fen Tho­mas Bach får skri­va om li­te i sitt av­slut­nings­tal: ”Det blå­si­gas­te OS nå­gon­sin”.

Fle­ra täv­ling­ar har bli­vit mer el­ler mind­re spo­li­e­ra­de av storm­vin­dar­na. OS-sche­mat är så tight att det in­te hel­ler går att flyt­ta fram­åt täv­ling­ar­na hur länge som helst i hopp om bätt­re vä­der – i syn­ner­het som det all­tid ser ut att blå­sa i Py­e­ong­chang. Fort­sät­ter det så här ris­ke­rar OS att blå­sa bort helt och hål­let.

De fy­ra förs­ta täv­ling­ar­na i skid­skyt­te blev myc­ket svå­ra på grund av för­hål­lan­de­na. Av nå­gon an­led­ning be­slöt OS-ar­ran­gö­rer­na först i går att flyt­ta da­mer­nas di­stanslopp, fast i san­ning­ens namn var vin­dar­na i Al­pen­si­a­cent­ret in­te ett dugg vär­re än tidigare un­der OS.

De nyck­ful­la storm­by­ar­na kan va­ra far­li­ga – och de är in­te alls rätt­vi­sa. Kai­sa Mäkärä­i­nen ha­de in­te alls tu­ren på sin si­da i da­mer­nas sprint och jaktstart. En­ni Ru­ka­jär­vi ha­de ner­ver av stål, men ock­så li­te tur i sitt bronsåk. Del­vis hör va­ri­e­ran­de för­hål­lan­den för­stås till i ut­om­hus­gre­nar, men visst är det li­te synd om dem som trä­nat i fy­ra år för ett OS ba­ra för att få all­ting för­stört av då­ligt vä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.