Flyt­ta­de täv­ling­ar

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang -

●●De här täv­ling­ar­na har flyt­tats till en an­nan dag på grund av de svå­ra vä­der­för­hål­lan­de­na i Py­e­ong­chang:

●●Stört­lopp, her­rar: flyt­tat från den 11 feb­ru­a­ri till den 15 feb­ru­a­ri. Dess­utom har en trä­ning ställts in.

●●Su­per-G, her­rar: flyt­tad från den 15 till den 16 feb­ru­a­ri på

grund av stört­lopps­flyt­ten.

●●Stor­sla­lom, da­mer: flyt­tad från den 12 feb­ru­a­ri till den 15 feb­ru­a­ri.

●●Sla­lom, da­mer: flyt­tad från den 14 feb­ru­a­ri till den 16 feb­ru­a­ri.

●●Skid­skyt­te, 15 km, da­mer: flyt­tat från den 14 feb­ru­a­ri till den 15 feb­ru­a­ri.

SERGEI ILNITSKY FO­TO: EPA/

Täv­ling­ar ställs in och flyt­tas fram­åt i pro­gram­met på grund av de tid­vis far­ligt hår­da storm­by­ar­na som blå­ser i Py­e­ong­chang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.