Prins Henrik av Dan­mark

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Käl­lor: Kong­e­hu­set.dk och Rit­zau

● Hen­ri Ma­rie Je­an André de La­bor­de de Mon­pe­zat föd­des den 11 ju­ni 1934 i Ta­lence i Frank­ri­ke. Han blev prins Henrik av Dan­mark den 10 ju­ni 1967 när han gif­te sig med då­va­ran­de kron­prin­ses­san Mar­gret­he av Dan­mark.

● Upp­vux­en i Ha­noi, Vi­et­nam, och i frans­ka Ca­hors.

● Ar­be­ta­de som am­bas­sad­sek­re­te­ra­re vid den frans­ka am­bas­sa­den i Eng­land då han träf­fa­de då­va­ran­de kron­prin­ses­san Mar­gret­he 1965.

● Ta­la­de dans­ka, frans­ka, eng­els­ka, ki­ne­sis­ka och vi­et­na­me­sis­ka.

● Far till kron­prins Fre­de­rik och prins Jo­achim.

● I drott­ning Mar­gret­hes ny­årstal 2015 med­de­la­des att prins Henrik skul­le ”trap­pa ner”, gå i pen­sion, och en­dast del­ta i någ­ra en­sta­ka of­fi­ci­el­la evenemang.

● Hös­ten 2017 med­de­la­de kung­a­hu­set att prins Henrik li­der av de­mens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.