Kan sta­ten lä­sa di­na tan­kar?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Ge­or­ge Or­wells 1984 var ingen­ting. Goog­le och Fa­ce­book kän­ner re­dan al­la di­na hem­lig­he­ter. Just nu mang­lar riks­da­gen de kom­man­de un­der­rät­tel­se­la­gar­na. Ska sta­ten ha rätt att lä­sa allt du skri­ver?

I de­bat­ten del­tar för­ra utri­kesmi­nis­tern Erk­ki Tu­o­mio­ja (SDP), för­ra för­svars­mi­nis­tern Stefan Wal­lin, jour­na­lis­ten Matts Du­mell och un­der­rät­tel­se­lagskri­ti­kern Dan Ko­ivu­laakso (VF). De­bat­ten leds av Su­san­na Sjöstedt. Yle Fem 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.