Själv­sä­ker och osä­ker

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

För ett par må­na­der sen gjor­de Char­lie, 22, och hans flick­vän slut. Sen dess är allt för­änd­rat. Nu för­sö­ker Char­lie han­te­ra den nya verk­lig­he­ten, men det är in­te lätt. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 12.04, re­pris 21.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.