La­get till EM no­mi­ne­rat

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Två da­mer och sex her­rar för­sva­rar de fins­ka fär­ger­na vid EM i cykelorientering i må­nads­skif­tet ju­ni–ju­li.

– Vi mås­te ta eko­no­mis­ka aspek­ter i be­ak­tan­de då vi tog ut trup­pen. Lyck­ligt­vis fick vi än­då med vå­ra störs­ta stjär­nor, sä­ger trä­na­ren Mik­ko Nis­ka­nen.

TRUP­PEN TILL EM I UNG­ERN

Da­mer: Ma­ri­ka Ha­ra Koo­vee, An­to­nia Ha­ga OK Bot­nia. Her­rar: Jus­si Lau­ri­la Ja­la­sjär­ven Ja­las, Pek­ka Ni­e­mi Kan­kaan­pään Su­un­nista­jat, And­re Ha­ga OK Bot­nia, Ka­re Ka­ski­nen Ul­vi­lan Ura, Pa­si Pyykö­nen Kan­kaan­pään Su­un­nista­jat, Petrus Han­hijär­vi Espoon Akil­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.