GI­TA NA­BA­VI, 36 (FI)

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tivs par­ti­le­da­re till­sam­mans med Gud­run Schy­man

●●född i Te­he­ran, Iran

●●fy­ra år kom­mun­po­li­ti­ker i Stock­holm

●●in­gen­jör, kon­sult i le­dar­skap och it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.