Pu­ro­la an­ka­re i sprint­sta­fet­ten

Hufvudstadsbladet - - EM i friidrott - Hbl

Fin­land del­tar i her­rar­nas 4x100 me­ter med kvar­tet­ten Ee­tu Ran­ta­la, Ot­to Ahl­fors, Os­ka­ri Lehto­nen och Samu­el Pu­ro­la. Ran­ta­la lö­per förs­ta sträc­kan, Ahl­fors and­ra- och Lehto­nen tred­je­sträc­kan me­dan Pu­ro­la tar hand om an­kar­sträc­kan. Lehto­nen har re­dan täv­lat på 200 me­ter i EM. Han blev ut­sla­gen i för­sö­ken.

För­sö­ken på 4x100 me­ter står på kväl­lens pro­gram me­dan fi­na­len sät­ter punkt för mäs­ter­ska­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.