Ly­se­kil får VM i match­ra­cing 2019

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-SPT-TT

Det in­ter­na­tio­nel­la seg­lings­för­bun­det har be­stämt att Ly­se­kil i Sve­ri­ge ska stå värd för match­ra­cing-VM 5–10 au­gusti 2019. Det blir and­ra gång­en som Ly­se­kil få ar­ran­ge­ra mäs­ter­ska­pet, se­nast var 2009.

”Vi är stol­ta över att ha bli­vit ut­sed­da till att ar­ran­ge­ra VM, kon­kur­ren­sen var sten­hård och det här känns som ett kvit­to på att det jobb al­la in­blan­da­de gör har va­rit fram­gångs­rikt”, sä­ger An­na Holm­dahl White, pro­jekt­le­da­re för Ly­se­kils Wo­men’s Match i ett press­med­de­lan­de.

För till­fäl­let på­går Ly­se­kil Wo­mens Match och med som fin­länds­ka del­ta­ga­re är Ma­ri­nel­la Laak­so­nen med be­sätt­ning och An­to­nia De­gerlund med be­sätt­ning.

Årets VM av­görs i Je­ka­te­rin­burg i Ryss­land 13–18 au­gusti.

BJÖRN LARSSON ROSVALL FOTO: TT/

■I vatt­nen ut­an­för Ly­se­kil ar­ran­ge­ra­des match­ra­cing­VM 2009. Näs­ta år i au­gusti är det dags igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.