Lau­ra Huh­ta­saa­ri

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ål­der: 41.

●●Fa­milj: Man och två barn.

●●Ut­bild­ning: Re­li­gi­ons­lä­ra­re och spe­ci­allä­ra­re.

●●Po­li­tis­ka upp­drag:

Stads­full­mäk­ti­ge­le­da­mot i Björ­ne­borg se­dan 2012. Riks­dags­le­da­mot 2015–2019. Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker se­dan 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.