Nio fall av co­vid-19 har be­kräf­tats bland sä­songs­ar­be­ta­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Pä­ijän­ne-Ta­vast­land sjuk­vårds­di­strikt rap­por­te­rar att nio fall av co­ro­na­vi­ru­set har be­kräf­tats bland sä­songs­ar­be­ta­re. Si­tu­a­tio­nen upp­ges va­ra un­der kon­troll.

Sä­songs­ar­be­tar­na ar­be­tar in­om jord­bruks­sek­torn. Sä­songs­ar­be­tar­na le­ver myc­ket iso­le­ra­de från res­ten av be­folk­ning­en och med­bor­gar­na be­hö­ver in­te oroa sig för att smit­tan ska spri­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.