Aston Vil­la tog vik­ti­ga po­äng i bot­ten­stri­den

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Aston Vil­la kri­gar för sin över­lev­nad i Pre­mi­er Le­a­gue. 2–0 mot Crys­tal Pa­la­ce in­ne­bär att man nu har fy­ra po­äng upp till sä­ker mark.

Det ser just nu snäp­pet lju­sa­re ut för Aston Vil­la som ploc­ka­de tre vik­ti­ga po­äng hem­ma mot Crys­tal Pa­la­ce.

Trézé­gu­et gav Aston Vil­la led­ning­en på tillägg­s­tid i den förs­ta halv­le­ken.

Co­nor Hou­ri­ha­ne skic­ka­de in en fri­spark som skar­va­des via pan­nan på en Crys­tal Pa­la­ce-spe­la­re fram till egyp­ti­ern som stod fri och kun­de skic­ka in 1–0.

I den 60:e mi­nu­ten var Trézé­gu­et fram­me igen när han fång­a­de upp en miss­lyc­kad rens­ning från bort­a­för­sva­ret och kun­de pe­ta in sitt and­ra mål.

Se­gern är Aston Vil­las förs­ta i li­gan se­dan 21 ja­nu­a­ri och ger dem tre bly­tunga po­äng. Tre om­gång­ar åter­står av Pre­mi­er Le­a­gue.

Läng­re upp i ta­bel­len fort­sät­ter Wol­ver­hamp­ton att ja­ga topp fem i kam­pen om Cham­pi­ons Le­a­gue-plat­ser­na. 3–0 hem­ma mot Ever­ton be­ty­der att ta­bell­sex­an nu är tre po­äng bakom Man­ches­ter Uni­ted (som har en match mind­re spe­lad) på fem­te plats, vil­ket just nu ger en plats i CL näs­ta sä­song ef­tersom två­an Man­ches­ter Ci­ty har stängts av från Eu­ro­pa­spel i två år för att ha bru­tit mot det eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Ue­fas fi­nan­si­el­la reg­ler.

Ett slut­gil­tigt be­slut om Man­ches­ter Ci­tys av­stäng­ning kom­mer från id­rot­tens skil­je­dom­stol, Cas, un­der mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.