Gri­ez­mann bor­ta med lår­ska­da

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Bar­ce­lo­na får kla­ra sig ut­an An­to­i­ne Gri­ez­mann fram­ö­ver. Den frans­ke an­falls­stjär­nan ådrog sig en mus­kel­ska­da i lå­ret i lör­da­gens mö­te med Val­la­do­lid och blir bor­ta på obe­stämd tid, skri­ver fot­bolls­klub­ben på sin hem­si­da.

Gri­ez­mann spe­la­de förs­ta halv­lek i 1–0-se­gern på bor­ta­plan, men er­sat­tes av Lu­is Suá­rez ef­ter pa­us.

En grund­li­ga­re un­der­sök­ning på sön­da­gen vi­sa­de att han gjort il­la fram­si­dan av det hög­ra lå­ret.

”Ska­dans ut­veck­ling kom­mer av­gö­ra när han är till­ba­ka”, skri­ver Bar­ce­lo­na.

Ka­ta­la­ner­na har en po­äng upp till Re­al Madrid i La Li­ga med en match mer spe­lad. Två om­gång­ar åter­står av sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.