Amirk­ha­ni vann på stryp­grepp

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Fin­län­da­ren Mak­wan Amirk­ha­ni tog en vik­tig se­ger då han slog skot­ten Dan­ny Hen­ry i UFC 251 i Abu Dha­bi. Mat­chen var snabbt över.

Se­gern var den sjät­te för Amirk­ha­ni i UFC. Han har ock­så två för­lus­ter på kon­tot.

Amirk­ha­ni var klar fa­vo­rit i mat­chen och då han fick till ett stryp­grepp på Hen­ry i förs­ta ron­den var mat­chen slut. Hen­ry tap­pa­de med­ve­tan­det och mat­chen blås­tes av ef­ter drygt tre mi­nu­ter.

I sin fö­re­gå­en­de match för­lo­ra­de 31-åring­en mot ame­ri­ka­nen Sha­ne Bur­gos och mot den bak­grun­den var se­gern över Hen­ry av yt­ters­ta vikt.

– Jag ha­de vän­tat så på den här mat­chen. Mot Bur­gos gick allt på tok men nu fick jag en chans att vi­sa att jag hör hem­ma på den här ni­vån, sa­de Amirk­ha­ni till Via­sat.

– Mitt ana­kon­dastryp­grepp är rätt bra. Jag har trä­nat myc­ket på det och det är ett grymt va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.