Ståhl mot stor­for­men

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Svens­ka dis­kus­stjär­nan Da­ni­el Ståhl bör­jar hit­ta läng­den i kas­ten igen. Den re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren no­te­ra­de ett bäs­ta­re­sul­tat på 68,72 me­ter vid en täv­ling i Väx­jö och vann med knappt två me­ter fö­re två­an Si­mon Pet­ters­son, som kas­ta­de 66,76 som längst.

Täv­lings­re­sul­ta­tet var Ståhls näst bäs­ta i år ef­ter att han kas­tat världs­års­bäs­tat 70,25 i Helsing­borg för tre vec­kor se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.