Fler spe­la­re av­står NHL-slut­spe­let

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Yt­ter­li­ga­re fy­ra NHL-spe­la­re, varav to­talt fem hit­tills, har med­de­lat si­na klub­bar att de in­te kom­mer att an­slu­ta till si­na lag in­för den nor­da­me­ri­kans­ka ishoc­key­li­gans återstart i co­ro­na­pan­de­min.

Se­nas­te i ra­den av åter­bud är Ed­mon­tons Mi­ke Green, Van­cou­vers Sven Baert­schi, Dal­las Ro­man Po­lak och Bostons Ste­ven Kamp­fer.

”På grund av osä­ker­he­ten runt co­vid-19, ef­ter många över­vä­gan­den, och av dju­pa, per­son­li­ga skäl rö­ran­de fa­mil­jen har jag be­slu­tat mig för att in­te del­ta”, sä­ger stjärn­bac­ken Green i ett ut­ta­lan­de från Ed­mon­ton.

Cal­ga­rys Tra­vis Ha­mo­nic var förs­te NHL-spe­la­re att med­de­la att han in­te kom­mer att va­ra med i om­star­ten, på grund av fa­mil­jeskäl.

Ef­ter ett knappt fem må­na­der långt up­pe­håll drar NHL i gång sitt spe­ci­alut­for­ma­de Stan­ley Cup-slut­spel den 1 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.